Wilsverklaring inzake euthanasie

De wet bepaalt dat men bij lezen en welzijn een wilsverklaring inzake euthanasie kan registreren bij het gemeentebestuur van uw woonplaats. Uw wilsverklaring moet wel voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Registratie wilsverklaring inzake euthanasie

Sinds september 2002 is euthanasie in België onder strikte voorwaarden toegelaten. De wet voorziet de mogelijkheid om bij leven en welzijn een wilsverklaring op te stellen waarin u vraagt dat er euthanasie wordt verricht indien u door ziekte of ongeval wordt getroffen, daardoor een ernstige en ongeneeslijke aandoening krijgt en op onomkeerbare wijze het bewustzijn verliest.

Sinds 1 september 2008 kan elke handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige een wilsverklaring euthanasie laten registreren bij het gemeentebestuur van zijn woonplaats. De wilsverklaring moet voldoen aan de voorwaarden bepaald in de wet.

De wilsverklaring euthanasie kan u afleggen op de dienst Burgerlijke Stand.
U dient hiervoor het ingevulde registratieformulier en uw identiteitskaart mee te brengen.

De wilsverklaring moet in aanwezigheid van 2 meerderjarige getuigen op papier worden gezet. Minstens één van die getuigen mag geen erfgenaam zijn of materieel belang hebben bij uw dood. U kan (facultatief = niet verplicht) in de wilsverklaring één of meerdere vertrouwenspersonen aanduiden die de behandelende arts op de hoogte brengen.

LET WEL: De behandelende arts, de geraadpleegde arts en de leden van het verplegend team kunnen niet als vertrouwenspersoon optreden.

De wilsverklaring moet gedateerd en ondertekend worden door degene die de verklaring aflegt, door de getuigen en, indien die er zijn, door de aangeduide vertrouwensperso(o)n(en).

Een geregistreerde wilsverklaring euthanasie is maximaal 5 jaar geldig en moet daarna hernieuwd worden.

Een ontvangstbewijs van de verklaring krijgt u mee naar huis als bewijs.

U kan zelf niet meer schrijven maar wil toch een wilsverklaring neerleggen?

Kan u zelf niet meer schrijven, dan mag u de wilsverklaring laten opstellen door een meerderjarig persoon die u aanduidt. Hierbij moeten opnieuw 2 meerderjarige getuigen aanwezig zijn, van wie er minstens één geen materieel belang heeft bij uw overlijden.

De wilsverklaring moet gedateerd en ondertekend worden door degene die het verzoek schriftelijk opstelt, door de getuigen en door de aangeduide vertrouwensperso(o)n(en).

De wilsverklaring vermeldt dat u niet in staat bent te tekenen en waarom.
Er moet een medisch getuigschrift bijgevoegd worden als bewijs.

Meer info:

Burgerlijke Stand (loket 8 of 9), Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
burgerlijkestand@lokeren.be

Burgerlijke Stand, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent
burgerlijke.stand@gent.be

Recht op Waardig Sterven (vzw)
www.rws.be
www.leif.be
Lijflijn: 078/15 11 55