Laatste wilsbeschikking

U kan tijdens uw leven vrijwillig een schriftelijke laatste wilsbeschikking afleggen waarin u aangeeft wat er met uw lichaam moet gebeuren na overlijden.

Wilsverklaring inzake euthanasie

De wet bepaalt dat men bij lezen en welzijn een wilsverklaring inzake euthanasie kan registreren bij het gemeentebestuur van uw woonplaats. Uw wilsverklaring moet wel voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Negatieve wilsverklaring (of levenstestament)

Via de negatieve wilsverklaring kan u vastleggen welke onderzoeken of behandelingen u niet meer wenst wanneer u het zelf niet meer kan vragen en wilsonbekwaam bent zoals bij coma, dementie, verwardheid, hersentumor, ...

Orgaantransplantatie

Uw eigen lichaam inzetten voor het redden van het leven van anderen, dat is het unieke gebaar van orgaandonatie. De wet bepaalt dat bij iedere Belg, die vooraf geen verzet heeft aangetekend, organen of weefsels kunnen weggenomen worden. De familieleden van de eerste graad kunnen echter wel nog verzet aantekenen na het overlijden.

Afstand van je lichaam aan de wetenschap

Wanneer u uw lichaam ter beschikking wil stellen van het wetenschappelijk onderzoek, dient u een eigenhandig geschreven, gedateerd en ondertekend testament of wilsbeschikking op te maken, bij leven en welzijn.

Testament

Wat moet er met uw vermogen gebeuren na uw overlijden? Dat kunt u best vastleggen in een testament, bij de notaris of bij bevoegde instanties. U kan tevens ook opnemen wat er met u moet gebeuren, begraving of crematie en andere wensen na uw overlijden.

Schenking

Uw bezittingen gedeeltelijk of geheel verdelen onder uw erfgenamen. Uw echtgenoot bevoordelen inzake het erfrecht via uw huwelijkscontract. Het verschil tussen een notariële schenking of handgift. Hoe uw schenking vastleggen?

Verzekering

U kan bij leven een aantal verzekeringen afsluiten, die bij overlijden zorgen voor een kapitaalsuitkering of die de begrafeniskosten dekken: levensverzekering, uitvaartverzekering, schuldsaldoverzekering. 

Palliatieve verzorging

Palliatieve verzorging: waar kan u terecht met uw vragen of voor hulp? De verzorging van een terminale patiënt in eigen huiskring bezorgt u het recht op een tegemoetkoming en palliatief verlof.