Laatste wilsbeschikking

U kan tijdens uw leven vrijwillig een schriftelijke laatste wilsbeschikking afleggen waarin u aangeeft wat er met uw lichaam moet gebeuren na overlijden.

Wat is een wilsbeschikking?

Een wilsbeschikking is een wens waaraan uw nabestaanden na uw overlijden niet mogen voorbijgaan. Voor het vastleggen van uw laatste wilsbeschikking dient u zich aan te melden bij de dienst Burgerlijke Stand van uw woongemeente.

De dienst Burgerlijke Stand maakt de standaardverklaring op, zodat u deze verklaring niet zelf moet opstellen.

Deze verklaring bevat volgende persoonsgegevens: naam, voorna(a)m(en), geboorteplaats, geboortedatum.
Verder moet ook duidelijk vermeld worden welke keuze er gemaakt wordt inzake begraving of crematie al dan niet in combinatie met een uitvaartplechtigheid volgens de geloofsovertuiging naar keuze.

U kan kiezen voor:

 • begraving van het stoffelijk overschot
 • crematie
 • crematie gevolgd door begraving van de as
 • crematie gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats
 • crematie gevolgd door verstrooiing van de as op de strooiweide
 • crematie gevolgd door verstrooiing van de as op een andere plaats
 • crematie gevolgd door verstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee
 • een uitvaartplechtigheid volgens katholieke godsdienst
 • een uitvaartplechtigheid volgens protestantse godsdienst
 • een uitvaartplechtigheid volgens anglicaanse godsdienst
 • een uitvaartplechtigheid volgens orthodoxe godsdienst
 • een uitvaartplechtigheid volgens joodse godsdienst
 • een uitvaartplechtigheid volgens islamitische godsdienst
 • een uitvaartplechtigheid volgens vrijzinnige geloofsovertuiging
 • een uitvaartplechtigheid volgens volgens de neutraal filosofische godsdienst

Bij ieder overlijden wordt er door de dienst Burgerlijke Stand nagekeken of er een verklaring werd afgelegd. Een ontvangstbewijs van de verklaring krijgt u mee naar huis als bewijs. De verklaring kan altijd ingetrokken of gewijzigd worden.

Waar uw laatste wilsbeschikking vastleggen?

Contactinfo Lokeren:

Burgerlijke Stand (Loket 8 of 9), Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
burgerzaken@lokeren.be

Contactinfo Gent:

Dienst Burgerzaken, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent
burgerzaken.bevolking@gent.be

Dienstencentrum Gentbrugge, Braemkasteelstraat 29-45, 9050 Gentbrugge (Gent)
dcgb@gent.be

Dienstencentrum Sint-Amandsberg, Antwerpsesteenweg 376, 9040 Sint-Amandsberg (Gent)
dcsa@gent.be