Negatieve wilsverklaring (of levenstestament)

Via de negatieve wilsverklaring kan u vastleggen welke onderzoeken of behandelingen u niet meer wenst wanneer u het zelf niet meer kan vragen en wilsonbekwaam bent zoals bij coma, dementie, verwardheid, hersentumor, ...

Wat is een negatieve wilsverklaring (of levenstestament)?

Men noemt dit "negatief" omdat het hier gaat over 'het afwijzen' van behandelingen en onderzoeken. Het kan hier gaan om het weigeren van kunstmatig toedienen van voeding en vocht, reanimatie, kunstmatige beademing, antibiotica, CT-scan, NMR-onderzoek, ...

Artsen zijn wettelijk verplicht dit te respecteren.

Hoe een negatieve wilsverklaring vastleggen?

De negatieve wilsverklaring wordt voorafgaand opgesteld en is onbeperkt geldig, tenzij u ze herroept (in tegenstelling tot de wilsverklaring euthanasie die slechts 5 jaar geldig is).

Het opstellen van de negatieve wilsverklaring gebeurt best in aanwezigheid van een arts, zodat er geen discussie kan ontstaan over de wilsbekwaamheid. In tegenstelling tot de wilsverklaring euthanasie moeten er geen getuigen optreden bij de negatieve wilsverklaring.

Eén exemplaar van de negatieve wilsverklaring bewaart u zelf en u geeft één exemplaar aan uw vertrouwenspersoon en één exemplaar aan uw behandelende (huis)arts voor in uw patiëntendossier.

Bovendien kan u een vertegenwoordiger aanduiden die voor uw rechten opkomt indien u het zelf niet meer kan. U kan uw wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk aanduiden. Wanneer dit niet gebeurde of wanneer de vertegenwoordiger zijn rol niet opneemt, kan een partner of een familielid deze functie op zich nemen.

De vertegenwoordiger zal uw wil vertolken, zoals onder andere neergeschreven in de negatieve wilsverklaring, wanneer u wilskonbekwaam bent geworden.

In feite heeft de wettelijke vertegenwoordiger een gelijksoortige functie als de vertrouwenspersoon van de wilsverklaring in de euthanasiewet.

Meer info:

Burgerlijke Stand (loket 8 of 9), Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
burgerzaken@lokeren.be

Burgerlijke Stand, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent
burgerlijke.stand@gent.be

Recht op Waardig Sterven (vzw)
www.rws.be
www.leif.be
Lijflijn: 078/15 11 55