Afstand van je lichaam aan de wetenschap

Wanneer u uw lichaam ter beschikking wil stellen van het wetenschappelijk onderzoek, dient u een eigenhandig geschreven, gedateerd en ondertekend testament of wilsbeschikking op te maken, bij leven en welzijn.

Hoe afstand van je lichaam doen aan de wetenschap?

Uw lichaam afstaan aan de wetenschap moet u bij leven en welzijn regelen.

De eenvoudigste manier om uw lichaam ter beschikking te stellen van het wetenschappelijk onderzoek, is door het uiten van een uitdrukkelijke wens in de vorm van een door de betrokkene eigenhandig geschreven, gedateerd en ondertekend testament.

Voorbeeld wilsbeschikking:

Ondergetekende, voornaam en naam in HOOFDLETTERS
Geboren op plaats en datum.
Wonende te adres,
verklaart hierbij zijn/haar lichaam na zijn/haar overlijden over te maken aan de Universiteit Gent, Laboratorium voor Menselijke Anatomie, adres Universiteit, opdat het benut worde ten behoeve van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Als testamentaire uitvoer(st)der stelt hij/zij aan: naam en voornaam die de dienst telefonisch zal verwittigen binnen de 24u na zijn/haar overlijden.

Ondergetekende geeft tevens toelating aan het Laboratorium voor Menselijke Anatomie om zijn/haar persoonsgegevens te bewaren in een computerbestand.
Dit laatste kan door de testamentair en testamentaire uitvoerder geraadpleegd of gewijzigd worden.

Opgemaakt te plaats en datum
Handtekening

Indien er wensen zijn inzake religieuze dienst of crematie, moeten deze eveneens op het testament kenbaar gemaakt worden (rekening houdend met de regelgeving).

Het origineel dient te worden opgestuurd naar de Universiteit en een kopie van het document behoudt u zelf.

Het schenken gebeurt gratis.

Het testament voor lichaamsafstand is niet bindend. Het drukt enkel de wens uit van hetgeen er bij overlijden moet gebeuren. U heeft ten allen tijde het recht om deze wens te herzien door een schriftelijke mededeling hierover naar de vakgroep van de Universiteit te sturen.

Wat doet de Universiteit?

De Universiteit zal u een ontvangstbewijs of een kaartje sturen en u aanraden een kopie van het door u geschreven testament, samen met het ontvangstbewijs of kaartje bij uw identiteitskaart te steken.

Het is eveneens aan te raden om een kopie van deze documenten aan één of meerdere vertrouwenspersonen te geven.

Na het overlijden gebruikt de Universiteit de kopie van het geschreven testament om van de gemeentelijke overheid de vergunning te krijgen om het lichaam naar de Universiteit te brengen en (volgens de keuze) toelating te vragen tot begraving of crematie. Het is heel belangrijk dat u aan uw vertrouwenspersonen vraagt om de vakgroep onmiddellijk, binnen de 48 uur na overlijden in België, van het overlijden op de hoogte te stellen.

Na een verblijf van onbepaalde duur op de Universiteit zal het lichaam begraven of verast worden volgens de wettelijke bepalingen.

Indien de familie uitdrukkelijk (schriftelijk of mondeling) het verlangen daartoe kenbaar maakt aan de vertegenwoordiger bij het ophalen van het lichaam, zal zij door de Universiteit op de hoogte worden gesteld van uur en dag van de begraving.
De familie kan ook zelf een begrafenisondernemer aanduiden indien zij dit wenst.

Kan uw lichaam geweigerd worden?

Ja, dat kan in de volgende omstandigheden:

  • indien het overlijden in het buitenland heeft plaatsgevonden;
  • indien er een autopsie, lijkschouwing werd verricht op uw lichaam;
  • indien uw lichaam niet binnen de 48 uur na overlijden naar de Universiteit overgebracht werd;
  • bij een verkeersongeval (tenzij balseming nog kan uitgevoerd worden);
  • in geval van orgaandonatie: orgaandonatie heeft voorrang op lichaamsdonatie;
  • in geval van besmettelijke ziekten zoals hepatitis, AIDS, tuberculosis, MRSA, ...

Meer info:

Burgerlijke Stand (loket 8 of 9), Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
burgerlijkestand@lokeren.be

Burgerlijke Stand, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent
burgerlijke.stand@gent.be

Universiteit Gent, Vakgroep Anatomie, Embryologie, Histologie
Sectie Menselijke Ontleedkunde
Godshuizenlaan 4, 9000 Gent
www.lichaamsafstand.ugent.be
☎ 09/224 02 24
Legaat van het lichaam: ☎ 09/224 03 07

Vrije Universiteit Brussel - Brussels Health Campus
ARTE - Anatomical Research Training & Education
Laarbeeklaan 103, 1090 Brussel
https://www.artevub.be
☎ 02/477 43 17

Universiteit Antwerpen
Laboratorium voor Anatomie en Embryologie van de mens
Voor meer bijzonderheden: www.ua.ac.be/lichaamsafstand

Universiteit Leuven (KUL)
Afdeling Anatomie
Minderbroedersstraat 12 Bus 1031, 3000 Leuven
☎ 016/33 66 81