Testament

Wat moet er met uw vermogen gebeuren na uw overlijden? Dat kunt u best vastleggen in een testament, bij de notaris of bij bevoegde instanties. U kan tevens ook opnemen wat er met u moet gebeuren, begraving of crematie en andere wensen na uw overlijden.

Waarom een testament opmaken?

Dankzij een testament kan u in zekere mate beslissen wat er na uw overlijden met uw vermogen moet gebeuren. Door een testament op te stellen, kan u de afhandeling van de erfenis meer volgens uw eigen wens laten verlopen.

Naast het financiële kan u in een testament ook andere zaken regelen. Zo kan u bijvoorbeeld beslissen of u gecremeerd of begraven wilt worden (wat ook via een laatste wilsbeschikking kan).

U kan in een testament iemand aanduiden die uw begrafenis regelt of u kan een voogd voor eventuele minderjarige kinderen aanstellen.

Om te weten of de overledene een testament liet registreren, kan u terecht bij het registratiekantoor, bij de notaris of bij het centraal register voor testamenten.

Meer info:

www.notaris.be

CRT (Centraal Register voor Testamenten)
Bergstraat 30-34
1000 Brussel
☎ 02/505 08 46

FOD Financiën, Grote Kaai 20, 9160 Lokeren
Dienst registratie: ☎ 02/574 08 70