Palliatieve verzorging

Palliatieve verzorging: waar kan u terecht met uw vragen of voor hulp? De verzorging van een terminale patiënt in eigen huiskring bezorgt u het recht op een tegemoetkoming en palliatief verlof.

Tegemoetkoming palliatieve verzorging

Als u in uw eigen huiskring een terminale patiënt verzorgt, dan heeft u recht op een tegemoetkoming. De premie wordt door de ziekenfondsen uitbetaald.

De huisarts doet de aanvraag door het invullen van een standaardformulier.

Voorwaarden

De aanvraag kan pas gebeuren

  • als het overlijden binnen de 3 maanden verwacht wordt EN
  • als medische ingrepen of therapieën niet meer kunnen helpen.

Meer info:

LEIFlijn (LevensEinde Informatie Forum)
Voor elke patiënt, hulpverlener of organisatie die vragen heeft over beslissingen rond het levenseinde.
Alle mogelijke vragen over de problematiek 'waardig sterven' worden door de hulplijn ernstig onderzocht en beantwoord.
Het telefoonnummer van LEIFlijn is 078/15 11 55.
Je kan ook terecht op www.leif.be of mailen naar leiflijn@skynet.be

Uw ziekenfonds
Voor de tegemoetkomingen

Recht op waardig sterven (vzw)
Voor palliatieve zorgen
www.rws.be

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Voor palliatief verlof
www.rva.fgov.be

Palliatief netwerk van de regio
www.palliatief.be